top of page

E M D R   -   T R A U M A T H E R A P I E

E M D R

Inmiddels een bekende therapie die veelal ingezet wordt binnen de hypnotherapie bij mensen die last blijven houden van een traumatische gebeurtenis.

Een trauma, een diep ingrijpende schokkende gebeurtenis kan leiden tot hevige gevoelens van angst, ontreddering en hulpeloosheid, waardoor het voor sommige mensen niet lukt om op eigen kracht de gebeurtenis een plek te geven.

Vaak is er daarnaast sprake van een scala aan andere emotionele problemen (psychisch letsel) die beperkend werken in hun dagelijks functioneren. We spreken dan van een posttraumatische stressstoornis of PTSS.

W A T   B E T E K E N T   E M D R   P R E C I E S ?

E: Eye (oog)

M: Movement (beweging)

D: Desensitization (minder gevoelig / ongevoelig maken)

R: Reprocessing (herverwerking)

EMDR is een psychotherapeutische behandeling waar voorafgaand  aan de behandeling uitgebreid aandacht besteed wordt aan de oorzaak en achtergrond van de klachten.

V O O R   W I E ?

Als je slachtoffer bent van bijvoorbeeld:

Mishandeling / Getuige van mishandeling / Geweld / Overval

Seksueel misbruik / Aanranding / Verkrachting / Ziekte

(Verkeers-)ongeval  / Natuurramp / Oorlogssituatie / Brand

Verlies van een dierbare / Verlies van een baan.

emdr breinactiviteit .jpg

B E H A N D E L I N G S T R A J E C T

Afhankelijk van de angstintensiteit van het trauma variëren het aantal EMDR behandelingen waarbij na één sessie al verlichting merkbaar is. Na drie tot vijf behandelingen zal het beste resultaat te behalen zijn.

Wil je weten of deze therapie voor jouw thema effectief kan zijn?

Maak dan een (gratis en vrijblijvend) kennismakingsgesprek afspraak en we informeren je graag verder.

bottom of page