top of page

A L G E M E N E   V O O R W A A R D E N

A F S P R A K E N


Voor een goed verloop van het therapieproces maken we de volgende afspraken:
Kom op tijd zodat sessies in de beschikbare tijd kunnen plaatsvinden.
Neem steeds je agenda mee om een volgende sessie goed te kunnen plannen.
Afzeggen of verplaatsen van de afspraak kan een hinderlijke onderbreking in de therapie opleveren.
Daarom zorgen we er beiden voor dat dit slechts in een uitzonderlijk geval hoeft voor te komen.
Komt het voor dat je toch een keer moet afzeggen, plan dan meteen een nieuwe afspraak in per mail,

telefonisch of per whats-app.
Bij vergeten of afzeggen van afspraken binnen 24 uur wordt een uur in rekening gebracht.
Bij het intakegesprek of een sessie later maken we een werkplan ten behoeve van de behandeling.
Dit plan kan in de loop van de behandeling zo nodig worden bijgesteld.
Je blijft altijd verantwoordelijk voor je eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid en de daarvoor te
nemen beslissingen. Het is daarbij jouw verantwoordelijkheid om mij als therapeut juist en volledig te
informeren over alle zaken die je geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand betreffen en die
van belang zouden kunnen zijn voor de inhoud van de sessies.
Hierbij is van belang dat alle eventuele nadelige gevolgen, voortvloeiende uit het achterhouden van
informatie die aanwezig is in jouw medisch dossier bij huisarts en/of specialist, voor je eigen
verantwoordelijkheid en rekening komt.
Mocht je hier moeite mee hebben vanwege de inhoud ervan, dan bespreken we dat eerst, om te zorgen
dat we verder kunnen.
Sessies worden vooraf per bank, of ter plaatse contant of per tikkie voldaan.
Ben je ontevreden of heb je een klacht, dan is het goed om er eerst met elkaar over te praten.
Lost dat niets op, dan kun je een klacht indienen bij mijn beroepsvereniging.
Een en ander is vastgelegd in de privacywetgeving en in Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

bottom of page